REGULAMIN
Halowego turnieju piłki nożnej „5” w sezonie 2017/2018

 1. Organizator turnieju:
  Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Mickiewicza 30.
 2. Termin i miejsce:
  Turniej rozgrywany jest w hali sportowej w Przemyślu, ul. Mickiewicza 30.
  Terminarz ustala organizator.
 3. Uczestnictwo:
  1. W turnieju mogą uczestniczyć wyłącznie drużyny amatorskie.
  2. Kwotę wpisowego ustali Organizator po określeniu liczby drużyn przystępujących do turnieju tj. w dniu 10.11.2017r. Tryb i sposób zapłaty organizator przekaże każdej zgłaszającej się drużynie. Drużyna, która nie wpłaci wpisowego w wyznaczonym terminie nie przystąpi do turnieju.
  3. W turnieju uczestniczą drużyny, które do 9 listopada (ostateczny dzień zgłoszenia) zgłoszą drużynę na odpowiednim, poprawnie wypełnionym formularzu:
   1. formularz dostępny jest na stronie internetowej turnieju tj. www.turniej.posir.pl,
   2. formularz po wypełnieniu należy przesłać na adres sekretariat@posir.pl w formacie jakim został udostępniony,
   3. formularz po podpisaniu przez zawodników (maksymalnie można zgłosić 25 zawodników) i kierownika drużyny należy dostarczyć do 9 listopada organizatorowi,
   4. po wyznaczonym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.
  4. W turnieju mogą uczestniczyć osoby, które najpóźniej w ostatecznym dniu zgłoszenia ukończyły 18 rok życia.
  5. W turnieju nie mogą uczestniczyć zawodnicy zgłoszeni w PZPN i grający w rozgrywkach ligowych w sezonie 2017/2018.
   Złamanie powyższej zasady skutkuje walkowerem w spotkaniach w których nieuprawniony zawodnik brał udział.
   Przepis ten nie ma zastosowania do:
   1. zawodników z rocznika 1982 (rocznikowo 35 lat) i starszych,
   2. dwóch zawodników z rocznika 1987 (rocznikowo 30 lat) i starszych – przystąpienie do rozgrywek więcej niż 2 zawodników (tj. rozegranie choć jednego spotkania) skutkuje walkowerem w spotkaniach z udziałem wszystkich zawodników z tej grupy.
 4. Zasady gry i przepisy obowiązujące w turnieju:
  1. Mecze rozgrywane będą na boisku do piłki ręcznej.
  2. Mecze Ligi prowadzą sędziowie wytypowani przez Organizatora rozgrywek, którzy odpowiadają za obiektywne prowadzenie zawodów. Uprawnienia sędziego i posługiwanie się prawem nadanym mu przez Przepisy gry, rozpoczynają się z chwilą wejścia na obiekt gdzie rozgrywane będą zawody. Rozstrzygnięciom sędziowskim podlegają również przewinienia dokonywane podczas chwilowej przerwy w grze oraz gdy piłka jest poza grą. Zawodnik rezerwowy również podlega władzy i jurysdykcji sędziego. Ta sama sytuacja dotyczy wszystkich zawodników po zakończeniu spotkania, aż do momentu opuszczenia przez sędziego obiektu, na którym znajduje się boisko.
  3. W czasie trwania meczu prawo zwrócenia się do sędziego ma tylko i wyłącznie kapitan drużyny w sposób kulturalny i taktowny, niedotyczący podjętej przez niego decyzji.
  4. Obowiązują kary:
   - żółta karka (2 minuty),
   - czerwona kartka otrzymana po 2 żółtych kartkach,
   - czerwona kartka otrzymana bezpośrednio (5 minut),
  5. Jeżeli w trakcie trwania meczu, w tym również w przerwie między dwiema częściami meczu zawodnik rezerwowy lub osoba towarzysząca zespołowi i przebywająca w rejonie ławki rezerwowych zachowa się w sposób niesportowy – sędzia ma prawo nałożyć karę czasowego wykluczenia 2 lub 5 minut na innego zawodnika aktualnie przebywającego na polu gry lub zawodnika, który rozpocząłby grę w II połowie, jeżeli przewinienie ma miejsce w przerwie między połowami meczu. O tym, który zawodnik zostaje usunięty z boiska decyduje kapitan danego zespołu. Żółta lub czerwona kartka zostaje zapisana na konto zawodnika przewiniającego.
  6. Czas trwania meczu ustala się na 2 x 15 minut z 5–cio minutową przerwą po czym następuje zmiana stron. Każda drużyna może wziąć jeden 1 minutowy czas w trakcie trwania całego spotkania, z zastrzeżeniem, że w tym czasie musi być w posiadaniu piłki.
  7. W ostatnich 2 minutach czasu gry, jeżeli następuje przerwa w grze, czas jest zatrzymywany automatycznie przez stolik sędziowski. Wznowienie czasu następuję w momencie wprowadzenia piłki do gry.
  8. Drużyny występują w 5 osobowych składach, w tym także bramkarz. Każda drużyna może dokonać zmiany w trakcie trwania meczu w dowolnej ilości. Zmiany lotne (hokejowe), przy czym zmiana musi być dokonana w wyznaczonej strefie zmian, zarówno zejście i wejście zawodnika (nie dotyczy przypadku ewidentnej kontuzji zawodnika, który może opuścić boisko w dowolnym miejscu).
  9. W momencie rozpoczęcia meczu na boisku musi być 4 zawodników.
  10. Źle dokonana zmiana w trakcie trwania gry, np. większa ilość zawodników na boisku niż dopuszczalna, opuszczenie boiska w sposób niezgodny z regulaminem - żółta kartka. Wznowienie gry rzutem wolnym pośrednim z miejsca gdzie była piłka w momencie przerwania gry.
  11. Za niesportowe zachowanie np. wulgaryzmy lub nierozważną grę – żółta kartka. W przypadku wybitnie niesportowego zachowania, gry brutalnej lub agresywnego, gwałtownego zachowania - wykluczenie z gry (czerwona kartka).
  12. Bezpośrednio otrzymana czerwona kartka przez zawodnika skutkuje absencją w minimum kolejnych 2 meczach i przymusowym opuszczeniem pola gry z możliwością wprowadzenia rezerwowego zawodnika po 5 minutach (bez możliwości uzupełnienia składu po stracie bramki). O wysokości kary decyduje Organizator.
  13. Zawodnik, który otrzyma żółtą kartkę odbywa karę 2 minut przy stoliku sędziowskim, a za pomiar czasu kary, jak również możliwość powrotu na boisko po odbyciu kary odpowiada sędzia stolikowy – w przypadku straty bramki zespół może uzupełnić skład.
  14. W przypadku ukarania tego samego zawodnika żółtą kartką drugi raz w tym samym meczu – kara wykluczenia - czerwona kartka dla tego zawodnika. Po upływie 2 minut zespół uzupełnia skład innym zawodnikiem – brak możliwości uzupełnienia składu po stracie bramki. Zawodnik ukarany w taki sposób czerwoną kartką nie może grać do końca tego meczu.
  15. Bramkarz odbywa również karę w przypadku jej otrzymania (niedopuszczalne jest, aby za bramkarza odbywał karę zawodnik z pola),.
  16. Rzuty karne wykonywane są z linii 7 metrów.
  17. Po opuszczeniu przez piłkę boiska przez linię bramkową bramkarz rozpoczyna grę rzucając piłkę ręką z własnego pola bramkowego (czas rozpoczęcia 5 s) do innego zawodnika, w przeciwnym wypadku jest wykonywany rzut wolny pośredni z linii pola bramkowego z miejsca najbliższego przewinienia bramkarza.
  18. Bramki zdobytej poprzez bezpośredni rzut ręką przez bramkarza drużyny przeciwnej nie uznaje się.
  19. Przedłużony rzut karny – począwszy od siódmego zarejestrowanego rzutu wolnego bezpośredniego (faul, zagranie piłki ręką - nie licząc rzutów karnych) przeciwko jednej z drużyn w każdej połowie meczu, drużyna przeciwna wykonuje przedłużony rzut karny z linii 9 m. Piłkę uderza się bezpośrednio na bramkę. Zawodnik wykonujący rzut musi być właściwie zidentyfikowany. Pomiędzy piłką, a bramką nie może znajdować się żaden zawodnik, z wyjątkiem bramkarza drużyny broniącej.
  20. W przypadku przyznania rzutu karnego i rzutu karnego przedłużonego czas jest zatrzymywany na gwizdek sędziego, a wznawiany podczas kontaktu zawodnik z piłką.
  21. Niedozwolone jest:
   1. Wejście wślizgiem w zasięgu gry (przy przeciwniku) oraz wejście wślizgiem bramkarza poza polem karnym/bramkowym (przy przeciwniku). Gdy wślizg został wykonany w sposób zagrażający bezpieczeństwu przeciwnika lub w celu przerwania korzystnej akcji drużyny przeciwnej – żółta kartka (w przypadku przerwania gry przez sędziego z powodu wślizgu zawodnika – drużyna przeciwna wznawia grę rzutem wolnym pośrednim z miejsca przewinienia lub z linii pola bramkowego gdy wślizg został wykonany w polu bramkowym).
   2. Dotknięcie ręką piłki przez bramkarza poza polem karnym, w przypadku przerwania korzystnej akcji drużyny przeciwnej – żółta kartka, w przypadku przerwania sytuacji dogodnej do zdobycia bramki – czerwona kartka.
  22. Rzut z autu należy wykonać nogą z linii boiska lub spoza boiska (czas 5 sekund od momentu uzyskania gotowości do wznowienia gry). Bramki zdobyte bezpośrednio z rzutu z autu nie zostają uznane. Niewłaściwie wykonany rzut z autu – przyznanie rzutu dla drużyny przeciwnej.
  23. Przepis o spalonym nie obowiązuje.
  24. Przy wykonywaniu wszystkich rzutów wolnych oraz rzutu z rogu i rzutu z autu, zawodnicy drużyny przeciwnej muszą być w odległości 4 metrów – przebywanie w mniejszej odległości i uniemożliwienie przeciwnikowi szybkie wprowadzenie piłki do gry albo nie odsunięcie się na żądanie sędziego – żółta kartka.
  25. W przypadku 5–cio minutowego spóźnienia się jednej z drużyn sędzia odgwizduje walkower, a drużyna która nie stawiła się na mecz zostaje ukarana odjęciem 1 punktu i stratą 3 bramek. Drużyna której walkower został przyznany otrzymuje 3 pkt i 3 bramki.
  26. W przypadku odbicia się piłki od sufitu lub konstrukcji hali w obrębie pola gry – gra jest kontynuowana.
  27. Czas gry jest zatrzymany i ponownie uruchamiany przez sędziego stolikowego tylko na żądanie sędziego zawodów z zachowaniem zapisów pkt 4 ppkt 7 i 20).
  28. Jeśli wykluczenia zawodników skutkują tym, iż na boisku znalazłoby się mniej niż 3 zawodników w jednej drużynie, wykluczenie danego zawodnika zostaje odłożone.
  29. Jeżeli w wyniku kar czasowych oba zespoły grają w jednakowym osłabieniu, wówczas w przypadku zdobycia bramki przepis o uzupełnieniu składu przez zespół tracący bramkę – nie obowiązuje.
  30. Po otrzymaniu czerwonej kartki zawodnik nie bierze udziału w dalszej grze oraz nie może przebywać na ławce rezerwowych.
  31. Druga bezpośrednia czerwona kartka w sezonie tego samego zawodnika oznacza wykluczenie do końca sezonu.
  32. W zakresie nie określonym niniejszym regulaminem – zastosowanie mają odpowiednie, najnowsze postanowienia Przepisów Gry w Piłkę Nożną.
  33. Decyzje sędziów prowadzących mecze są niepodważalne.
 5. Postanowienia końcowe:
  1. Rozgrywki prowadzone będą w dwóch ligach, drużyny które zajmą pierwsze dwa miejsca w II lidze awansują do I ligi w następnym sezonie, natomiast drużyny, które zajmą dwa ostanie miejsca w I lidze spadają do II ligi w następnym sezonie, (UWAGA:jeśli I liga liczy 9 zespołów, spada jedna drużyna).
   W przypadku małej ilości zgłoszonych drużyn organizator ustali inny system rozgrywek.
  2. Do 2 kolejki włącznie dopuszcza się uzupełnianie składu i zmiany w listach zgłoszeniowych, z tymże zawodnik który został wpisany do protokołu meczowego nie może być wykreślony z listy zgłoszeniowej.
  3. Wszystkie drużyny zobowiązane są do posiadania jednolitych kostiumów sportowych.
  4. Każdy zawodnik powinien posiadać dowód tożsamości, by można było rozstrzygnąć spory wynikłe w czasie meczu, dotyczące tożsamości zawodnika.
  5. Protesty powinny być zgłaszane do zakończenia meczu.
  6. Zawodnik nie posiadający przy sobie dowodu tożsamości zostanie dopuszczony do gry za zgodą organizatora, natomiast dowód musi być dostarczony przed rozegraniem następnego meczu danej drużyny, w innym przypadku mecz poprzedni zostanie zweryfikowany jako walkower,
  7. Terminarz rozgrywek ustala organizator i podaje do wiadomości poprzez umieszczenie w gablocie w hali sportowej oraz na stronie www.turniej.posir.pl
  8. Raz w sezonie każdej drużynie na minimum 4 dni przed wyznaczonym terminem spotkania przysługuje możliwość jego odwołania i przełożenia na inny termin.
  9. Pary drużyn, które nie stawią się na mecz w ustalonym terminie (ustalą rozegranie meczu np. na treningu) zostaną ukarane odjęciem 1 punktu i stratą 3 bramek bez możliwości zaliczenia takiego spotkania.
  10. Obowiązuje obuwie piłkarskie przystosowane na powierzchnie halową.
  11. Zawodnik rozgrywający mecz w jednej drużynie nie może rozgrywać meczów w innych drużynach w danym sezonie.
  12. Udział zawodnika nieuprawnionego do gry wg regulaminu turnieju powoduje oddanie punktów walkowerem drużynie przeciwnej (weryfikowane są wówczas wszystkie wyniki spotkań w których zawodnik ten był wpisany do protokołu).
  13. W przypadku przyznania walkowera dla jednego z zespołów, obowiązuje wynik 3-0 i 3 punkty dla tego zespołu. Jeżeli zespół, na korzyść, którego przyznawany jest walkower zdobył w meczu więcej niż 3 bramki to wówczas zdobyte bramki zostają zachowane na jego korzyść.
  14. Organizator zapewnia wyłącznie doraźną pomoc przy urazach powstałych w czasie gry (opatrzenie otarć, dezynfekcja ran, zabezpieczenie ran- plaster, bandaż), natomiast nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób chorych i wynikające z tego powodu wypadki oraz skutki wypadków w czasie gry każdego z zawodników.
  15. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty materialne uczestników poniesione podczas trwania ligi.
  16. Wszelkie spory wynikłe w trakcie trwania turnieju rozstrzygane będą przez Organizatora.
  17. W przypadku, gdy drużyna przegra kolejno trzy spotkania walkowerem zostaje skreślona z turnieju, bez zwrotu wpisowego, a w przypadku gdy rozegrała mniej niż 50% meczów, rozegrane mecze uznaje się jako nieodbyte.
  18. Zwycięzcą turnieju zostaje drużyna, która zdobyła największą liczbę punktów.
  19. W przypadku, gdy dwie drużyny zdobędą taką samą liczbę punktów o kolejności decydować będą: bezpośrednie pojedynki rozegrane między zainteresowanymi drużynami, a przy remisie różnica zdobytych i straconych bramek.
  20. Punktacja: zwycięstwo 3 punkty, remis 1 punkt.
  21. Każdy zawodnik biorący udział w rozgrywkach gra na własną odpowiedzialność ubezpieczając się przez Zakład Pracy lub indywidualnie.
  22. Podczas trwania rozgrywek na całym obiekcie (boisko, szatnia, trybuny) obowiązuje całkowity zakaz palenia i spożywania napojów alkoholowych oraz używania środków odurzających.
  23. Osoby pod wpływem alkoholu lub środków odurzających nie mogą przebywać na obiekcie sportowym.
  24. Za bójki wywołane przez zawodników i kibiców w czasie meczu, przed nim jak i po nim odpowiada cała drużyna. Organizator może nałożyć sankcje do wykluczenia drużyn z rozgrywek włącznie, bez zwrotu wpisowego.
  25. W przypadku niewłaściwego zachowania zawodnika, który jednocześnie jest zgłoszony do rozgrywek prowadzonych przez OZPN w Jarosławiu lub inny uprawniony organ – organizator Turnieju zastrzega sobie możliwość poinformowania takiego organu o niewłaściwym zachowaniu zawodnika.
  26. Drużyny zobowiązane są do utrzymania porządku w szatniach oraz na terenie obiektu sportowego.
  27. Obiekt, na którym rozgrywany jest turniej jest monitorowany.
  28. Osoby uczestniczące w rozgrywkach wyrażają zgodę na udostępnianie danych osobowych na potrzeby organizacji rozgrywek oraz umieszczanie danych na stronie internetowej w celu informacyjnym.
  29. Przystąpienie do rozgrywek jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu rozgrywek.
  30. Prawo interpretacji tego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorom.
  31. W sprawach spornych rozstrzyga Organizator.

 Nagrody

 • Miejsca 1-3: puchary i dyplomy
 • Pozostałe miejsca: dyplomy
 • Król strzelców 1 ligi i 2 ligi: decyduje liczba zdobytych bramek – puchar, dyplom, nagroda rzeczowa /w przypadku równej ilości bramek decyduje wyższe miejsce drużyn w tabeli/.
 • Najlepszy bramkarz 1 ligi i 2 ligi: decyduje liczba straconych bramek – puchar, dyplom, nagroda rzeczowa /w przypadku równej ilości bramek decyduje wyższe miejsce drużyn w tabeli/.
 

Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. Mickiewicza 30

37-700 Przemyśl

Halowy Turniej Piłki Nożnej "5" Copyright 2011

realizacja: Piotr Duda